kit centaur zilver, zonder trapstel, cassette en cups '18cakicentaurzi
kit centaur zwart, zonder trapstel, cassette en cups '18cakicentaurzw
kit chorus 12v, zonder trapste/cassette/bb/remcakichorus12
kit chorus 12,zonder trapstel,cassette,shifters,rem en cupscakichorusdisc12
kit potenz.zw,zndr trapstel,cassette,shifters,rem en cups'18cakipotenzadisc
kit potenza zilver, zonder trapstel, cassette en cups '18cakipotenzazi
kit potenza zwart, zonder trapstel, cassette en cups '18cakipotenzazw
kit record, zonder trapstel, cassette en cups '15cakirecord
kit CA Record 12 (zonder trapstel,cassette,bb en remmen)cakirecord12
kit CA Record 12 disc(zndr trapst,cassette,shifters,rem,bb)cakirecord12disc
kit rec.disc,zndr trapst,cassette,shifters,rem en cups '18cakirecorddisc
kit record eps, zonder trapstel, cassette en cups '15cakirecordeps
kit record eps disc,zndr tk,cassette,shifters,rem en cups'18cakirecordepsdisc
kit CA Super Record 12v(zndr trapstel,cassette,bb en remmen)cakisuperrecord12
kit CA Super Record 12 disc(z trapst,k7,shifters,rem,bb)cakisuperrecord12disc
kit super record eps 12, zonder trapstel, cassette en cupscakisuperrecordeps12
kit super record eps dis 12 (zndr trapstel/cassette/cups/if)cakisuperrecordeps12disc
kit suprec.eps disc,zndr tk,cassette,shifters,rem en cups'18cakisuperrecordepsdisc